Landsforeningen
Arbejde Adler

Kontakt til 
Arbejde Adlers Hus 
i København 
35 31 12 22

Kortlægning af viden om grupper af udsatte ældre borgere med særlige behov

Dato: 16. januar 2020
Af Sofie Lindvall, studentermedhjælper i Landsforeningen Arbejde Adler
 
Rambøll udarbejdede i januar 2020 en rapport over projektet ’Kortlægning af viden om grupper af udsatte ældre med særlige behov’. Formålet med kortlægningen var at afdække hvilke pleje- og omsorgsmæssige behov udsatte ældre har, samt at præsentere eksempler på inspirerende indsatser i 10 udvalgte kommuner. I det følgende kan læses nogle væsentlige hovedpointer fra kortlægningen. Den fulde rapport kan læses her.

 

Udsatte ældre har behov, der rækker udover pleje og omsorg

Ved en gennemgang af litteraturen omkring udsatte ældre, blev der i rapporten identificeret følgende behov hos udsatte ældre: Pleje og praktisk hjælp, socialt netværk og støtte, bolig og økonomi, tværfaglige og koordinerende indsatser, vejledning, formidling og følgeskab samt behandling, harm reduction og sygdomsmestring.

Det konkluderes i rapporten, at udsatte ældre har behov, der rækker udover pleje og omsorg. Rapporten konkluderer yderligere, at de syv behovskategorier i nogle tilfælde er specifikke for socialt udsatte ældre, mens andre behov gør sig gældende hos en bredere gruppe af socialt udsatte voksne.

 
Kommunerne: Socialt udsatte ældre har både sociale og aldersrelaterede behov
Som et led i kortlægningen blev et spørgeskema sendt ud til kommunerne i Danmark. 92 ud af de 94 kommuner, der har besvaret spørgeskemaet, angiver ifølge rapporten, at de oplever, at følgende behov i høj grad eller meget høj grad gør sig gældende for udsatte ældre: Somatisk pleje, Rådgivning fra kommunen, Omsorg fra civilsamfund og kommune, Understøttelse til at indgå i tandbehandling og Praktisk hjælp fra kommunen.

Overordnet konkluderes det ud fra ovenstående, at udsatte ældre borgere har behov, der både relaterer sig til, at de er socialt udsatte, men at de også har behov, der er aldersrelateret.

Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen viser, at behov hos udsatte ældre kredser mest omkring sundhed, såsom behov for somatisk pleje og understøttelse i at gå til tandbehandling. Dog ses også behov relateret til den udsatte ældre borgeres sociale situation, eksempelvis behov for rådgivning fra kommunen, omsorg fra civilsamfundet, omsorg fra kommunen og praktisk hjælp fra kommunen.
 

Behov afhænger af type af den enkelte ældre borgers problemstilling
Som rapporten i definitionen af målgruppen konstaterer, lever socialt udsatte ældre borgere ofte med en eller flere af følgende forhold: Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hjemløshed og/eller sindslidelser. Spørgeskemaundersøgelsen peger på, at udsatte ældres pleje- og omsorgsmæssige behov kan variere alt efter hvilken problemstilling de lever med.

Det ses, at særlige udfordringer med enten alkohol- og/eller stofmisbrug ofte hænger sammen med, at den udsatte ældre borger har behov for somatisk pleje fra kommunerne samt praktisk hjælp til eksempelvis rengøring, tøjvask, håndtering af økonomi m.m. Desuden angives det af kommunerne, at disse borgere ofte oplever ensomhedsproblematikker, hvorfor de ofte har behov for støtte til at udvikle sociale færdigheder og indgå i sociale fællesskaber og/eller aktiviteter.

På samme vis ses der sammenhæng mellem udsatte ældre borgere, der har særlige udfordringer med eksempelvis sindslidelser eller hjemløshed og de yderligere udfordringer og deraf behov, der kan følge med.
 

Bliver behovene så dækket i kommunerne?
Resultaterne for spørgeskemaundersøgelsen viser, at 52-60 procent af kommunerne oplever, at deres nuværende indsatser i mindre eller i nogen grad sikrer, at udsatte ældre borgeres pleje- og omsorgsmæssige behov bliver dækket, hvor det kun er 37-40 procent af kommunerne, der føler sig sikre på, at de opfylder borgerens behov i høj eller meget høj grad.

74 procent af kommunerne har indsatser, der har til formål at opspore socialt udsatte ældre borgere til relevante indsatser. Dette gør sig særligt gældende i kommuner med mange indbyggere. Det ses i rapporten også, at der er forskel på, hvor mange af undermålgrupperne af socialt udsatte ældre borgere de enkelte kommuner har indsatser til. Eksempelvis viser undersøgelsen, at kun 45 procent af kommunerne, har indsatser specifikt målrettet ældre, der lever i hjemløshed.
 

Udvalgte kommuners indsatser til socialt udsatte ældre borgere
Som et led i undersøgelsen blev 10 kommuner udvalgt som eksempler på, at deres indsatser til udsatte ældre borgere netop kan være med til at imødekomme de ovenstående behov. Indsatserne som gode eksempler på praksis er: Fokuserede hjemmeplejeteams, Alternative boformer, Brobyggende indsatser og Samværstilbud.

Fokuserede hjemmeplejeteams yder behandling i borgerens hjem og består ofte af et sundhedsfagligt team med indsigt i målgruppen. Indsatsen skal visiteres.

Alternative boformer er visiteret botilbud, der rummer borgere med et aktivt misbrug og hjælper borgeren til harm reduction af deres misbrug.

Brobyggende indsatser har til formål at yde pleje, behandling og støtte, der hvor borgeren befinder sig, eksempelvis på gaden eller på væresteder. Indsatsen er uvisiteret og hjælper borgeren med kontakt til sundhedsvæsenet, følgeskab til egen læge m.v.

Samværstilbud kan både være visiterede og uvisiterede, og har fokus på at etablere sociale fællesskaber for udsatte borgere.

Fælles for alle fire typer af indsatser er, at en tværfaglig tilgang er nødvendig for at lykkes med indsatsen, og at medarbejderne, der udøver indsatsen, skal have indsigt i målgruppen og en stor tålmodighed.
Del på Facebook  Del på LinkedIn
Forrige
7. februar 2020
Den sociale blomsterhave
Samarbejde mellem hospital og frivillig organisation styrker nuværende og tidligere patienters rehabilitering.
Læs mere »
16. januar 2020
Kortlægning af viden om grupper af udsatte ældre borgere med særlige behov
Rambøll udarbejdede i januar 2020 en rapport over projektet ’Kortlægning af viden om grupper af udsatte ældre med særlige behov’. Formålet med kortlægningen var at afdække hvilke pleje- og omsorgsmæssige behov udsatte ældre har, samt at præsentere eksempler på inspirerende indsatser i 10 udvalgte kommuner.
Læs mere »
14. januar 2020
Økonomisk vækst hører ikke sammen med kristen etik
I Kristeligt Dagblad den 4. januar er der et stort interview med den britiske økonom og teolog Andrew Hartropp om såkaldt ”kristen økonomi” med udgangspunkt i hans bog ”God's Good Economy”.
Læs mere »
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Landsforeningen Arbejde Adler | Thorsgade 61 | 2200 København N