LANDSFORENINGEN
          Arbejde Adler

Regeringen og KL enige om at styrke indsatsen for udsatte borgere på herberger og kvindekrisecentre

Dato: 5. juni 2020
Af Torben Larsen, formand for Landsforeningen Arbejde Adler
 
Aftalen om Kommunerne økonomi, der er indgået mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening, indeholder et afsnit om herberger og kvindekrisecentre, der peger på en styrket indsats, en mere helhedsorienteret indsats og en anerkendelse af at opgaverne løses i fællesskab – også med dele af civilsamfundet.
 
I flere år har det været en politisk målsætning at nedbringe antallet af hjemløse. Flere ministre og borgmestre er i deres ambitioner gået så vidt, at de vil afskaffe hjemløsheden. En af måderne at reducere hjemløsheden på, er at arbejde efter Housing First modellen, der blev introduceret i Danmark for mere end 10 år siden. Modellen har vist sin effektivitet, og der er dokumenteret gode resultater i mange af de projekter, der er gennemført, men resultaterne viser også, at forudsætningen for succes er en vedholdende, konsekvent og helhedsorienteret indsats. Dette synes der at være en vis erkendelse af i den netop indgåede økonomiaftale mellem regeringen og KL.
 
En af de mest fundamentale forudsætninger i forhold til arbejdet med og for hjemløse er, at tilgangen til at få hjælp er let og umiddelbar. Derfor har man et selvmøderprincip på området, der betyder, at visitationen til hjælpen sker i den første kontakt mellem borger og institution, og beslutningen træffes konkret og med det samme. Dette princip fastholdes heldigvis i aftalen, selvom KL i flere omgange har forsøgt at argumentere for en central visitation. Hjælpen skal simpelthen gives nu og her. Samtidig er der enighed om, at arbejdet hurtigst muligt skal omfatte alle relevante forhold for borgeren, også at følge borgerne efter opholdet.
 
For kommunerne har det været vigtigt at finde måder at styre økonomien på herberger og kvindekrisecentre, da visitationen stort set ligger udenfor kommunerne, herunder at sætte loft over taksterne. I den forbindelse har der også været ønske fra kommunerne om at tvinge alle institutionerne på området ind i driftsoverenskomster. Da over halvdelen af landets herberger og kvindekrisecentre ikke er kommunale institutioner vil dette være et betydeligt indgreb i disse institutioners juridiske rettigheder og samtidig tynde ud i civilsamfundets medvirken til at løse de tungeste sociale opgaver. Måske er det den sidste tids uheldige eksempler fra en række private institutioner på handikap- og opholdsområdet, hvor private ejere har trukket urimelige fortjenester ud, der forsøges imødegået. Det er imidlertid skudt helt forbi, på herbergs- og kvindekrisecenter området er det ikke-offentlige islæt næsten udelukkende selvejende institutioner, der arbejder almennyttigt og non-profit.
Del på Facebook  Del på LinkedIn
Forrige
31. juli 2020
Behov for flere hospicer – også et for socialt udsatte
Kommentar af Torben Larsen, formand for Landsforeningen Arbejde Adler og Arbejde Adlers Hus i København.
Læs mere »
31. juli 2020
Det sociale frikort - vejen til det arbejdende fællesskab kræver et skub ud i virkeligheden
Københavns beskæftigelses- og integrationsborgmester: Flere arbejdsgivere skal tage et socialt ansvar for udsatte, som vil bevæge sig mod et mere selvstændigt liv. Men alt for få virksomheder kender til det sociale frikort.
Læs mere »
5. juni 2020
Regeringen og KL enige om at styrke indsatsen for udsatte borgere på herberger og kvindekrisecentre
Aftalen om Kommunerne økonomi, der er indgået mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening, indeholder et afsnit om herberger og kvindekrisecentre, der peger på en styrket indsats, en mere helhedsorienteret indsats og en anerkendelse af at opgaverne løses i fællesskab – også med dele af civilsamfundet.
Læs mere »
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Landsforeningen Arbejde Adler | Thorsgade 61 | 2200 København N