LANDSFORENINGEN
          Arbejde Adler

Ulighed som skaber polarisering, ensomhed og vrede

Dato: 12. februar 2021
Af Troels Klinke Wæver, udviklingskonsulent i Landsforeningen Arbejde Adler

Nyeste forskning om en økonomi, der ikke bare skaber ulighed, men også polarisering, ensomhed og vrede

Overskriftens markante ord er ikke vores, men taget direkte fra helt aktuel samfundsforskning fra Aarhus Universitet (HOPE-projektet støttet af Carlsberg Fondet) og fra professor Mark McGann Blyths (Brown University, Rhode Island, USA) nyeste forskningsbog Angrynomics (2020).
 
Så der er noget på spil; en ulighedsudvikling, som ikke blot skaber økonomiske sprækker og spændingsfelter, men som nu også skaber større holdningsforskelle og derfor også rummer kimen til afvikling af tillid, forståelse for og hensyntagen til andre, at føle sig afkoblet af ikke bare udviklingen, men hele ideen om et samfund som fællesskab.
 
AE (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd) har lige lanceret deres temarapport Fordeling & Levevilkår (for 17. gang siden 2004) med overskriften: Sprækkerne i det danske samfund vokser sig stadig større. I rapporten (se link nederst) dokumenteres de seneste 10 års stigende ulighed og voksende skel på mange forskellige kriterier og parametre: I indkomstniveauer, store regionale og især kommunale forskelle, øgede forskelle imellem land og by, alder, enlige vs. par, børn som lever under fattigdomsgrænsen, ledighedsusikkerhed osv. En strukturel ulighed, som fastholder og skaber yderligere ulighed.
 
Det er en sådan strukturel ulighed, som Mark Blyth i Angrynomics viser nedarves i generationer og som skaber vrede - en efter hans mening legitim vrede, som ligger 'under' eller 'bagved' en stor del af tidens gryende oprør. Når en økonomi holder inflationen i skak i årevis, når lønninger kun stiger minimalt eller ligefrem falder, når ejendomspriser eksploderer (skotske Blyth viser, at et gennemsnits-familiehus i Storbritannien er gået fra at koste 3,4 gange en gennemsnitlig årsløn i 1970'erne til i dag at koste 9,4 gange en gennemsnitlig årsløn), når hårds spændte indkomster dækker mindre og mindre af samfundets 'normale' levestandard, så føler man sig i stigende grad afkoblet; en følelse, som både er rigtig og legitim, og som på et tidspunkt kan slå over i vrede. Og 'så må vi klare os selv', for vi er længe nok blevet taget bagi af 'det såkaldte "fælles"skab.
 
Kort sagt viser han - som AE - at de økonomiske hverdagslivsbetingelser kontinuerligt er b levet værre og værre for især dem, som i forvejen vare økonomisk pressede og havde nok at slås med i forvejen - og at det skaber vrede. En diffus følelse af uretfærdighed, en følelse af, at udviklingen sker hen over hovedet på helt almindelige mennesker, en følelse af forurettet vrede.
 
Eller som Eric Beinhocker, leder af Institute for New Economic Thinking ved Oxford University formulerer det: En følelse af, at økonomien ikke længere gør livet bedre for alle, at økonomien ikke (som den burde) skaber menneskelig trivsel, uden fairness, at ulighed åbenbart er den omkostning, der er ved økonomisk vækst, det vi må betale for 'fremskridtet'. Men at dét ikke længere går, at en økonomi må skabe velstand (og ikke kun velfærd) for alle. Og at dét kræver en gentænkning af, hvad det er for værdier (udover penge), som økonomiens både omfatter og drives af.
 
Hvis ikke vores samfundstænkning om økonomi og medmenneskelige værdier udvikler sig væk fra ulighed ender det i overskriftens skrappe ord, i polarisering, ensomhed og vrede. Igen, det er ikke vores påstand, men ses også i HOPE-projektet ved Aahus Universitet, som støttet af Carlsberg Fondet undersøger COVID-19's indflydelse. Deres seneste notat (se link nedenfor) hedder ganske enkelt: Polarisering, ensomhed og mistrivsel breder sig i det danske samfund. Her dokumenteres det, at mistrivslen stiger, stigningen i ensomhed øges (især blandt unge), at stress forårsaget af usikkerhed øges markant blandt personer i samfundets laveste indkomstgrupper - og at det alt sammen medfører en øget fokus på egen frihed og egen trivsel (og en faldende forståelse for andres).
 
Det er alt sammen grunde til, at ulighed i begrebets bredeste forstand fortsat er et helt centralt indsatsområde for Arbejde Adler. Og vi vil arbejde for at modvirke den udvikling, som er beskrevet i denne kommentar.
 
Links:
 
Er nogle af artiklerne mv. låst grundet abonnement så skriv til mig, så kan jeg dele.
 
Aktuelt interview med Blyth i Mandag Morgen: "Hvis du ikke er pissevred er det fordi du ikke følger med:
https://www.mm.dk/artikel/hvis-du-ikke-er-pissevred-er-det-fordi-du-ikke-foelger-med/

Interview med Beinhocker i Mandag Morgen: Økonomien skal ganske enkelt gøre livet bedre for os alle:
https://www.mm.dk/artikel/oekonomien-skal-ganske-enkelt-goere-livet-bedre-for-os-alle/

Temarapport om Fordeling og Levevilkår fra AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd:
https://www.ae.dk/publikationer/spraekkerne-i-det-danske-samfund-vokser-sig-stadig-stoerre
 
Link til AE's webbinar om ulighed:
https://www.youtube.com/watch?v=md9bOL5Jyvc&ab_channel=AEArbejderbev%C3%A6gelsensErhvervsr%C3%A5d
 
Nyhedsbrev fra Carlsberg Fondet:
https://www.carlsbergfondet.dk/da/Nyheder/Nyt-fra-fondet/Nyheder/Polarisering-ensomhed-og-mistrivsel-breder-sig-i-det-danske-samfund
 
HOPE-projektet på Aarhus Universitet:
https://hope-project.dk/#/
 
HOPE-projektets seneste notat om polarisering, ensomhed og mistrivsel:
https://raw.githubusercontent.com/mariefly/HOPE/master/Politisk_polarisering_af_holdninger_og_adf%C3%A6rd_blandt_danske_borgere_under_COVID-19-pandemien_20210209.pdf
 
Del på Facebook  Del på LinkedIn
Forrige
1. marts 2021
Markant stigende ulighed siden 2001
Uligheden er steget i Danmark, markant endda. Det viser en ny analyse fra AE (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd), som er omtalt i Mandag Morgen #7 (22. februar).
Læs mere »
12. februar 2021
Ulighed som skaber polarisering, ensomhed og vrede
Nyeste forskning om en økonomi, der ikke bare skaber ulighed, men også polarisering, ensomhed og vrede
Læs mere »
11. februar 2021
Det sociale frikort: Udfordringer og muligheder på arbejdsmarkedet for socialt udsatte
Om de menneskelige betydninger af det 'normale' arbejde, som det sociale frikort muliggør - og om, at den aktuelle situation i 2021 egentlig ikke er så forskellig fra dén situation - og den indignation - som Arbejde Adler blev stiftet på i 1911
Læs mere »
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Landsforeningen Arbejde Adler | Thorsgade 61 | 2200 København N